o
Yavuz Özel Güvenlik

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE ZOR KULLANMA YETKİSİ VEREN KANUN MADDELERİ


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE ZOR KULLANMA YETKİSİ VEREN KANUN MADDELERİ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE ZOR KULLANMA YETKİSİ VEREN KANUN MADDELERİ

 

MEDENİ KANUN  MADDE 981

     
  4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 981

 

C. Zilyetliğin hükümleri
I. Korunması
1. Savunma hakkı
Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir.

 

Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.

 

 BORÇLAR KANUNU MADDE 52

     
  6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 52

 

2. İndirilmesiZarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.

 

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir.

 

 TÜRK CEZA KANUNU Madde 24

 Kanunun hükmü ve amirin emri

Madde 24- (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.

(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.

(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.

(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 25

     
  5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 25

 

Meşru savunma ve zorunluluk hali(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

 

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.